Cursurile de instruire privind Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și Sănătății (CIF) au loc în cadrul proiectului “Abilitățile Contează” – un program unic de conștientizare și instruire, care își propune să sprijine profesioniștii din România ce lucrează în domeniu să adopte principii centrate pe abilitățile persoanelor cu dizabilități în furnizarea serviciilor sociale. Acest lucru este necesar pentru a schimba o abordare predominant medicală, care are tendința să limiteze șansele de integrare ale persoanelor cu dizabilități. Instrumentele de lucru pentru atingerea acestui obiectiv sunt create pornind de la Clasificarea internațională a funcționării, dizabilității și sănătății, elaborată de Organizația Mondială a Sănătății, și de la studiul asupra Perspectivelor Internaționale privind Leziunile Coloanei Vertebrale (IPSCI).

Proiectul este inițiat de Fundația Motivation România și Swiss Paraplegic Research. Acesta se desfășoară de-a lungul a doi ani, până în mai 2015 și este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Swiss Paraplegic Research este un institut de cercetare înființat de Swiss Paraplegic Foundation, localizat la Notwill, în Elveția, acesta din urmă fiind recunoscut de către guvernul federal și de cantoane ca fiind un centru de cercetare non-universitar. Particularitatea activității sale constă în faptul că cercetarea  este interdisciplinară, reunind mai multe perspective din domeniul reabilitării, având astfel o abordare globală. Mai multe informații pe http://www.paraplegie.ch/en/pub/spf.htm.

Share this