Proiectul Abilitățile Contează și Economic are ca scop înființarea a 8 noi structuri de economie socială (SES),  ce vor furniza servicii pentru persoanele cu dizabilități, actualmente inexistente sau furnizate la standarde scăzute de calitate.

Proiectul este implementat de Fundația Motivation România în parteneriat cu Shaw Trust din Marea Britanie și Asociația Club Sportiv Roțile Schimbării, Fundația pentru Copii Sfântul Sava de la Buzău,  Asociația Clubul Sportiv Supernova Neamț,  Asociația Județeană Ilfov Motivation a Sportului pentru Persoane cu Handicap, Asociația Club Sportiv Roțile Astrale

Proiectul Abilitățile Contează și Economic este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în Oameni!

Cele 8 SES vor fi înființate în județele: Brașov, Buzău, Cluj, Ilfov, Neamț, Prahova, Sibiu, Timișoara iar 5 dintre acestea vor fi înființate în mediul rural (Buzău, Cluj, Ilfov, Neamț, Sibiu).

Printr-o amplă activitate de schimb de bune practici se va face transfer de know-how din partea Fundației Motivation România si Shaw Trust către cele 8 noi SES înființate în proiect.

Obiectivul general al proiectului il constituie creșterea participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii și in viața economică și socială atât prin îmbunătațirea competențelor și dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale acestora cât și prin punerea în practică a unui model eficient de economie socială utilizând transferul de bune practici.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

(1)  înființarea a 8 noi structuri de economie sociala care vor crea un numar de 41 de locuri de muncă, din care 28  pentru persoane din grupuri vulnerabile;

(2)  îmbunătațirea competențelor profesionale și a competitivității pe piața muncii a 41 de persoane din structurile economiei sociale, dintre care 28 persoane din grupuri vulnerabile;

(3)  consolidarea capacității celor 8 structuri de economie socială;

(4)  creșterea calității serviciilor oferite persoanelor cu dizabilități în România;

Elementul de originalitate a proiectului îl constituie pilotarea și transferul în Romania a unui model de bună practică în domeniul economiei sociale implementat de partenerul din Marea Britanie. Partenerul coordonează cu succes un numar de 8 întreprinderi sociale ce furnizează servicii în diverse arii de ocupare pentru persoanele cu dizabilități. Prin proiect vom aplica și în România acest exemplu de bună practică urmărind dezvoltarea unei rețele de tip franciză socială.

Share this