În luna septembrie a avut loc întâlnirea de pregătire pentru cinci delegații din partea organizațiilor neguvernamentale, urmată de instruirea teoretică a acestora, realizata de către Fundația Motivation România, pentru aplicarea metodei gentle teaching pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și asociate.

Activitățile s-a desfășurat în cadrul proiectului ”Gentle Teaching în România”, implementat de Fundația Motivation România, în parteneriat cu Fundația Special Olympics, în perioada iulie 2014 – iunie 2015. Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

În perioada următoare, cursanții vor avea ocazia să pună în practică informațiile și conceptele pe care le-au aflat, în cadrul sesiunilor practice de formare, care vor avea loc în luna octombrie, sub îndrumarea specialiștilor noștri.

În cadrul aceluiași proiect, au fost elaborate un suport de curs și materiale ajutătoare pentru transferul metodei gentle teaching către 10 membri ai unor organizații din România, personal implicat în servicii de zi și rezidențiale. Ca urmare a instruirii primite în cadrul proiectului, fiecare dintre organizațiile participante va aplica metoda gentle teahing pentru șase beneficiari ai instituției pe care o reprezintă.

Gentle teaching este o metodă a psihologiei interdependenței, conform căreia fiecare ființă umană are nevoie să trăiască în legătură cu alte persoane într-o relație de egalitate și reciprocitate, ca parte integranta a comunitații. Persoanele care necesita suportul unui  asistent/terapeut au nevoie să experimenteze sentimentul de parteneriat cu îngrijitorii lor, dincolo de o relație formală, profesională.

Specialiștii Fundației Motivation România aplică principiile gentle teaching în lucrul cu tinerii cu dizabilități intelectuale din programul Impact, începând cu luna ianuarie 2013, prin organizarea a diferite activități – ieșiri de grup în parc, la film. Acestea îmbunătățesc calitatea vieții și încrederea în forțele proprii ale participanților, le dezvoltă abilitățile sociale și ocupaționale și întăresc relațiile cu personalul de îngrijire din casele de tip familial și cu specialiștii cu care lucrează în Centrul de zi Motivation

Tot în cadrul proiectului ”Gentle Teaching în România”, după sesiunile de instruire teoretică și practică, va fi organizat un Forum pentru părinți și specialiști pentru promovarea metodei Gentle teaching, în cadrul Jocurilor Naționale Special Olympics România, iar în cadrul Jocurilor Regionale Special Olympics vor avea loc sesiuni de informare pe aceeși temă, pentru familiile participanților, voluntari, profesori și studenți.

Personă de contact: Daniela Ilea, Manager Proiect, Tel. 0745.069.215, E-mail: d.ilea@motivation.ro

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro.

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

Fundația Motivation România este o organizație neguvernamentală, nonprofit, creată în 1995 pentru a veni în sprijinul copiilor și adulților cu dizabilități. Programele Fundației Motivation sunt create pentru a crește calitatea vieții beneficiarilor săi și pentru a asigura prezența lor activă în societate cu accent pe integrarea socială, educațională și profesională. Serviciile pe care le oferă acoperă o gama largă de nevoi, de la evaluare și echipament adaptat pentru diferite tipuri de dizabilități motorii, la recuperare medicală și instruire pentru viață independentă alături de un instructor în scaun rulant. Până în prezent, Motivation a redat libertatea de mișcare și speranța într-o viață împlinită pentru mai mult de 10.000 de persoane cu dizabilități din România. Mai multe informații pe www.motivation.ro.

 

Share this