Proiectul „Gentle Teaching în România” implementat de Fundaţia Motivation România în parteneriat cu Fundaţia Special Olympics din România îşi propune dezvoltarea de servicii pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale şi asociate, utilizând o metodă nouă de lucru în România – Gentle Teaching. Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Obiectiv general: Dezvoltarea de servicii pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale şi asociate utilizând o metodă nouă de lucru în România – Gentle Teaching.

Obiective specifice:

  1. Creşterea capacităţii a 5 organizaţii neguvernamentale de a oferi servicii sociale adecvate persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi asociate prin cunoaşterea şi utilizarea unei metode inovatoare de lucru – Gentle Teaching.
  2. Creşterea gradului de informare în rândul părinţilor, specialiştilor, cadrelor didactice, voluntarilor, publicului larg cu privire la integrarea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi asociate în comunitate.

Beneficiari direcţi:

  • Personal implicat în servicii de îngrijire şi recuperare a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi intelectuale şi asociate – 10 persoane (5 organizaţii x 2 persoane/organizaţie).
  • Copii şi tineri cu dizabilităţi intelectuale şi asociate ce vor primi servicii, utilizând metoda Gentle Teaching – cel puţin 30 de beneficiari ai organizaţiilor participante (6 beneficiari/organizaţie).
  • Specialişti, părinţi, voluntari care lucrează cu copii şi tineri cu dizabilităţi – 60 persoane în cadrul Jocurilor Naţionale Special Olympics şi 90 în cadrul celor 2 Jocuri Regionale Special Olympics.

Beneficiari indirecţi:

  • Familii ale copiilor ce vor primi servicii utilizând metoda Gentle Teaching.
  • Membri ai comunităţilor în care operează organizaţiile ce vor fi instruite – autorităţi locale, alte organizaţii neguvernamentale, jurnalişti etc.
  • Alţi participanţi la Jocurilor Naţionale Special Olympics şi Jocurile Regionale Special Olympics – jurnalişti, diverşi specialişti etc.

Activităţile proiectului:

1.1 Pregătirea suportului de curs şi a materialelor ajutătoare pentru transferul metodei Gentle Teaching către alte organizaţii.

1.2 Întâlnirea de pregătire a celor 5 organizaţii din România participante la proiect pentru începerea instruirii – furnizarea de informaţii, ajutor în selectarea personalului ce va participa la curs.

1.3 Instruirea teoretică a 10 membri ai organizaţiilor participante, personal implicat în servicii de zi şi/sau rezidenţiale, în utilizarea metodei Gentle Teaching (GT) în lucrul cu persoane cu dizabilităţi.

1.4 Instruirea practică a 10 membri ai organizaţiilor în utilizarea metodei Gentle Teaching.

1.5 Consultanţă pentru fiecare organizaţie în conceperea/modelarea de servicii bazate pe metoda Gentle Teaching.

1.6 Conceperea de materiale despre impactul metodei Gentle Teaching în viaţa persoanelor cu dizabilităţi şi în organizaţiile ce o utilizează.

2.1 Organizarea în cadrul Jocurilor Naţionale Special Olympics a unui Forum Naţional pentru părinţi şi specialişti Gentle Teaching – prezentarea metodei şi a aplicaţiilor acesteia.

2.2 Organizarea în cadrul Jocurilor Regionale Special Olympics de sesiuni de informare pentru familii, profesori, studenţi, voluntari, public larg.

2.3  Organizarea de acţiuni „Porţi Deschise”.

2.4  Întâlnirea finală de promovare.

 

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.
Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

Share this