header elv
Activitățile principale derulate în cadrul proiectului ”Parteneri pentru Servicii de Viață Independentă” sunt:

  • Realizarea unei cercetări privind situația persoanelor care dobândesc anual leziuni medulare în România

Cercetarea va utiliza instrumente specifice cercetării sociologice și statisticii pentru a oferi o imagine detaliată privind persoanele care dobândesc anual leziuni medulare în România. Nevoia realizării acestei activități derivă din lipsa statisticilor actualizate în domeniu. Cele mai recente date citate de Organizația Mondială a Sănătății pentru România sunt din 1993. Statisticile naționale anuale încorporează persoanele cu leziuni medulare în termenul global de persoane cu handicap locomotor. Acesta ofera prea puține informații privind dimensiunile reale ale grupului țintă și incidența anuală a accidentelor soldate cu leziuni medulare.

Realizarea cercetării oferă sectorului social un instrument esențial pentru realizarea politicilor publice și serviciilor de catre ONGuri și instituții guvernamentale deopotrivă. Aceasta oferă un model care sperăm să fie preluat ulterior în statisticile oficiale anuale realizate de Ministerul Muncii. În urma cercetării, vom avea informații despre numărul persoanelor care dobândesc anual leziuni medulare în România, pe vârste, gen, județe, mediu rural/urban, nivel de educație, angajare, cauza accidentului, nivelul traumatismului, precum și despre tipul de servicii post-traumatice/de mobilitate primite și institutia/județul care furnizează serviciul. Raportul de cercetare ce prezintă date statistice actualizate privind situația persoanelor care dobândesc anual leziuni medulare in Romania va fi tipărit în 200 de exemplare și diseminat către ONGuri și instituții guvernamentale. Va avea loc și un eveniment de promovare a raportului de cercetare către ONG-uri,  instituții guvernamentale din domeniul sănătății și persoanelor cu dizabilități. Data estimată de finalizare a raportului de cercetare este martie 2017.

  • Derularea unei campanii de conștientizare și vizibilitate, la nivel național, cu privire la prevenirea leziunilor medulare și la posibilitatea unui trai independent pentru utilizatorii de scaune rulante.

Campania de informare și conștientizare va folosi ca instrumente principale un spot radio și un spot TV, difuzate la nivel național și regional, în județele Timiș, Neamț, Brașov. În cadrul campaniei vor fi diseminate și materiale informative tipărite și prin intermediul canalelor online, cu privire la serviciile de instruire pentru viață independentă. Campania va informa cel puțin 4000 de persoane cu privire la abilitățile persoanelor cu dizabilități și la posibilitatea dobândirii unui stil de viață independent cu ajutorul serviciilor de sprijin furnziate de Fundația Motivation România și cei trei parteneri din proiect. Campania se va derula în perioada iulie 2016 – decembrie 2017.

  • Servicii de intervenție timpurie pentru trai independent oferite pentru cel puțin 66 de persoane cu leziuni medulare din Brașov, Timiș și Neamț

Serviciile vor fi oferite de către cele trei organizații partenere, prin multiplicarea modelului de intervenție utilizat de Fundația Motivation România. Această activitate contribuie la creșterea numarului de servicii sociale disponibile persoanelor cu leziuni medulare, servicii esențiale de intervenție timpurie. Totodată, crește numărul persoanelor cu leziuni medulare care au acces la servicii sociale esențiale, respectiv bunăstarea și accesul beneficiarilor la servicii sociale pe durata proiectului și ulterior.

În vederea derulării acestei activități, vor fi achiziționate și livrate echipamente pentru dotarea celor trei parteneri. Echipamentele vor îmbunătăți diversitatea și calitatea serviciilor, timpul necesar furnizării, și satisfacția beneficiarilor. Acestea includ:
–  sistemul MIRA, care reprezinta o abordare inovatoare a recuperării medicale și constă în transpunerea în format electronic a mișcării repetitive realizată de pacient (exerciții fizice), măsurarea și analizarea unor parametri fizici ai mișcării, în vederea monitorizării progresului recuperării și recomandării de noi exerciții.
– combină curenți electroterapie – permite realizarea unor tratamente de recuperare medicală a afecțiunilor sistemului muscular și nervos pentru persoanele cu leziuni medulare si nu numai.

Serviciile vor fi furnizate de echipe ce includ specialiști kinetoterapeuți și instructori de viață independentă, în cursul anului 2017. Anterior, echipele partenerilor vor fi instruire de specialiști de la Fundația Motivation România, pentru inițierea și oferirea serviciilor de intervenție timpurie pentru trai independent persoanelor cu leziune medulară.

Pentru noutăți privind derularea activităților, accesați secțiunea Știri. 

Proiectul „Parteneri pentru Servicii de Viață Independentă” se derulează în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2017 și este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeana extinsă. Valoarea totală a proiectului este de 272.590 CHF, dintre care 204.113,20 reprezintă sprijinul financiar oferit  prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român, iar contribuția Fundației Motivation România este de 68.476,80 CHF.

Pentru mai multe detalii privind Programul de Cooperare Elvețiano-Român, accesați www.swiss-contribution.ro și http://www.swiss-contribution.ch/romania.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Programului de Cooperare Elvețiano-Român. Întreaga responsabilitate pentru conținutul acestui material revine Fundației Motivation România.

footer elv

Share this