header elv

Scopul și obiectivele proiectului

Scopul proiectului ”Parteneri pentru Servicii de Viață Independentă” este întărirea capacității organizațiilor inițiatoare de a furniza și promova servicii de intervenție timpurie adresate persoanelor cu leziuni medulare, bazate pe cunoașterea nevoilor reale ale acestora.

Obiective:

1.  Actualizarea statisticilor privind situația persoanelor care dobândesc anual leziuni medulare în România.

2. Creșterea vizibilității și capacității Fundației Motivation România și a partenerilor de a informa persoanele cu leziuni medulare și persoanele fără dizabilități privind prevenirea noilor accidente, respectiv accesul la servicii de trai independent post accident.

3. Testarea și promovarea multiplicării unui serviciu inovator de intervenție timpurie pentru trai independent pentru persoanele cu leziuni medulare.

Activități principale

  • Cercetare privind situația persoanelor care dobândesc leziuni medulare anual în România;
  • Campanie de informare națională privind leziunile medulare – prevenție și trai independent;
  • Instruirea a șase specialiști, dotarea a trei organizații și furnizarea noilor servicii de trai independent către 66 de persoane cu leziuni medulare.

Cui ne adresăm?

Proiectul se adresează persoanelor cu leziuni medulare, specialiștilor din organizații pentru persoane cu leziuni medulare, precum și persoanelor fără dizabilități din România. Beneficiarii direcți sunt 66 de persoane cu leziuni medulare, selectate de cele trei organizații partenere, care vor primi servicii de instruire pentru viață independentă, reducând/ eliminând izolarea la domiciliu post-accident și susținând reintegrarea lor socială, și 19 specialiști din organizații pentru persoane cu leziune medulare, recrutați de partenerii de proiect, selectați din rândul echipelor partenerilor Fundației Motivation România și al organizațiilor publice colaboratoare. Beneficiarii indirecți sunt cel puțin 4000 de persoane cu și fără dizabilități din întreaga țară care află despre abilitățile persoanelor cu dizabilități și despre oportunitățile de redobândire a acestor abilități, cu ajutorul serviciilor inovatoare înființate prin proiect. Aceasta va permite în viitor  atitudini pozitive față de persoanele cu leziuni medulare pe stradă, la școală, la muncă, în instituții publice.

În perspectivă, pentru multe persoane cu leziuni medulare proiectul reduce izolarea și dependența cauzate de lipsa serviciilor locale, lipsa de acces la informații/servicii naționale și de atitudinile negative.

Parteneri

 Asociația Club Sportiv Leii Timișoarei are drept misiune sportul pentru persoane cu dizabilități și activitățile în interesul acestor categorii de persoane, în scopul integrării lor sociale și profesionale. Înființată în 2014, Asociația își propune inițierea următoarelor servicii:
–  sport pentru persoane cu dizabilități, organizarea de antrenamente și competiții sportive și participarea la competiții interne și internaționale pentru aceste persoane;
– activități de recuperare pentru o viață independentă a persoanelor cu dizabilități, inclusiv instruirea lor și a însoțitorilor/asistenților personali;
– activități educaționale, programe de formare profesională/cursuri, în special privind dizabilitatea;
– campanii de conștientizare privind dizabilitatea;
– identificarea, recrutarea și evaluarea persoanelor care necesită dispozitive medicale, în special scaune rulante, și acordarea de sprijin pentru obținerea lor, adaptarea, întreținerea și/sau repararea scaunelor rulante și instruirea utilizatorilor/însoțitorilor lor;
– transport urban și interurban, cu mijoace de transport special adaptate pentru persoanele cu dizabilități.

Asociația Club Sportiv Fii Independent este o organizație neguvernamentală care are drept scop integrarea socială a persoanelor cu dizabilități prin activități sportive adaptate. Alături de acestea, Asociația Club Sportiv Fii Independent își propune organizarea de activități de reabilitare pentru o viață independentă dedicate persoanelor cu dizabilități, activități de identificare, recrutare și identificare a persoanelor care au nevoie de echipamente de mobilitate și sprjinirea acestora pentru a le obține.  În luna noiembrie 2014, în cadrul Asociației a fost creată o structură de economie socială ce oferă servicii de intermediere de produse și servicii, transport adaptat și service pentru scaune rulante. Venitul generat de aceste activități este reinvestit în activități dedicate persoanelor cu dizabilități.  Structura de economie socială a fost înființată în cadrul proiectului ”Abilitățile contează și economic”, derulat de Fundația Motivation România și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!

Asociația Clubul Sportiv Supernova Neamț
Înființată  în 2013, Asociația a inceput cu activități sportive adaptate pentru utilizatorii de scaune rulante. Ulterior, aceasta și-a diversificat obiectivele pentru a include:
– sport pentru persoane cu dizabilități, organizarea de antrenamente și competiții sportive și participarea la competiții interne și internaționale pentru aceste persoane;
– activități de recuperare pentru o viață independentă a persoanelor cu dizabilități, inclusiv instruirea lor și a însoțitorilor/ asistenților personali;
– activități educaționale, programe de formare profesională/cursuri, în special privind dizabilitatea;
– campanii de conștientizare privind dizabilitatea;
– identificarea, recrutarea și evaluarea persoanelor care necesită dispozitive medicale, în special scaune rulante, și acordarea de sprijin pentru obținerea lor, adaptarea, întreținerea și/ sau repararea scaunelor rulante și instruirea utilizatorilor/ însoțitorilor lor;
– transport urban și interurban, cu mijoace de transport special adaptate pentru persoanele cu dizabilități.

Contact


Fundația Motivation România
Adresă: Str. Podișor, Nr. 1, Sat Buda, Com. Cornetu, jud. Ilfov
Tel.: 021 448 02 42
E-mail: info@motivation.ro
facebook.com/FundatiaMotivationRomania

Asociația Club Sportiv Leii Timișoarei
Adresă: Str.Ariadna, Nr.1A, Timișoara, jud.Timiș
Tel.: 0735 156 880
E-mail: office@sestm.ro
Website: http://sestm.ro/ 
facebook.com/C.S.LeiiTimisoarei
Asociația Club Sportiv Fii Independent
Adresă: Str. Basarabiei, Nr. 12, Brașov, jud. Brașov
Tel.: 0735 355 894
E-mail: c.lupu@sesbv.ro
Website: www.sesbv.ro
facebook.com/ACSFiiIndependent
Asociația Clubul Sportiv Supernova Neamț
Adresă: Str. Fluierașului, Nr. 22, Dumbrava Roșie, jud. Neamț
Tel.: 0233 280 869
E-mail: coordonator.nt@sesnt.ro
Website: www.sesnt.ro
facebook.com/SupernovaNeamt

Proiectul „Parteneri pentru Servicii de Viață Independentă” se derulează în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2017 și este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeana extinsă. Valoarea totală a proiectului este de 272.590 CHF, dintre care 204.113,20 reprezintă sprijinul financiar oferit  prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român, iar contribuția Fundației Motivation România este de 68.476,80 CHF.

Pentru mai multe detalii privind Programul de Cooperare Elvețiano-Român, accesați www.swiss-contribution.ro și http://www.swiss-contribution.ch/romania.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Programului de Cooperare Elvețiano-Român. Întreaga responsabilitate pentru conținutul acestui material revine Fundației Motivation România.

footer elv

Share this