Fundația Motivation România și Swiss Paraplegic Research introduc în România evaluarea abilităților persoanelor utilizatoare de scaune rulante

Proiectul este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene
pentru Uniunea Europeană extinsă

Fundația Motivation România, în parteneriat cu Swiss Paraplegic Research din Elveția au inițiat proiectul “Abilitățile Contează – Implementarea Clasificării Internaționale a Funcționării, Dizabilității și Sănătății în serviciile de incluziune socială pentru persoanele utilizatoare de scaune rulante din România”. Proiectul are durata de doi ani și se derulează în perioada  mai 2013 – mai 2015.

“Abilitățile Contează” este un program unic de conștientizare și instruire, care își propune să sprijine profesioniștii din România ce lucrează în domeniu să adopte principii  centrate pe abilitățile persoanelor cu dizabilități, schimbând astfel abordarea curentă – predominant medicală – a dizabilității.

Scopul proiectului este crearea unui parteneriat puternic între Swiss Paraplegic Research (SPR) și Fundația Motivation România (FMR) pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor de reabilitare și ocupare destinate utilizatorilor de scaun rulant din România. Aceasta se va realiza printr-un program de formare inovativ, orientat spre abilitate, destinat specialiștilor din domeniu, precum și printr-un serviciu de evaluare al capacității unic, furnizat de FMR, care să încorporeze principiile Clasificării Internaționale a Funcționării, Dizabilității și Sănătății (CIF), conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), ca parte a viitoarelor recomandări IPSCI.

Obiectivele proiectului sunt:

  • transferul de cunoștințe și expertiză elvețiene în domeniul dizabilității prin crearea și furnizarea unui program unic de conștientizare și instruire centrat pe abilități pentru 120 de profesioniști români din domeniul dizabilității;
  • facilitarea participării profesioniștilor din domeniul dizabilității și persoanelor cu dizabilități la îmbunătățirea calității serviciilor din România prin crearea unei strategii de implementare CIF și IPSCI, cuprinzând un ghid și instrumente de implementare
  • crearea, testarea, documentarea, evaluarea și promovarea serviciilor centrate pe abilități, bazate pe principiile CIF, furnizate de FMR și alte organizații din România.

În primul an de implementare al proiectului se vor desfășura următoarele activități: instruirea a trei experți ai Fundației Motivation România în vederea transferului de cunoștințe și pregătirii instrumentelor necesare formării a 120 de specialist români în domeniul dizabilității, cu privire la abordarea acesteia conform principiilor CIF; identificarea și începerea activității de formare a celor 120 de specialiști; identificarea actorilor care vor contribui la implementarea principiilor IPSCI; organizarea a trei grupuri focus care să includă experți și persoane cu dizabilități, pentru un studiu asupra implementării principiilor IPSCI în practica din România; un atelier de lucru al experților din România și Elveția, pentru crearea ghidului de implementare; introducerea principiilor CIF în proiectele desfășurate de Fundația Motivation România; crearea unui serviciu de evaluare a utilizatorilor de scaun rulant din România, în conformitate cu prevederile CIF.

Activitățile din al doilea an de proiect presupun continuarea cursurilor de formare și a implementării noului sistem de evaluare, o conferință privind abordarea integrării persoanelor utilizatoare de scaun rulant din România din perspectiva CIF și IPSCI, centralizarea informațiilor din studiile desfășurate, analiza rezultatelor și formularea concluziilor.

De-a lungul celor doi ani va avea loc campania „Abilitățile conteaza”, care va promova abordarea orientată către abilitate a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant din România. Grupul țintă al campaniei include 1.200 de specialiști din domeniul dizabilității, persoane cu dizabilități, reprezentanți media și ai comunităților locale.

Experiența de peste 18 ani a Fundației Motivation România în servicii pentru persoane cu dizabilități și expertiza partenerului Swiss Paraplegic Reasearch din Elveția în domeniul evaluării funcționale vor ajuta la crearea, testarea, evaluarea și promovarea unor servicii pentru utilizatori de scaune rulante care să aibă ca numitor comun abilitatea persoanelor cu dizabilități locomotorii de a participa activ la viața familiei și a comunității.

Sprijinul financiar oferit prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român este de până la 249.974 CHF, contribuția Fundației Motivation România fiind de 42.735 CHF.

Puteți afla mai multe informații despre calendarul proiectului din planul de activități.

Evenimente finalizate.

http://www.swiss-contribution.ro www.motivation.ro www.paraplegie.ch
Share this