Conferința ”Abilitățile contează”

București, 24 Septembrie 2014 – Astăzi s-au deschis lucrările Conferinței „Abilitățile contează” adresată profesioniștilor din România care lucrează în sfera serviciilor pentru persoane cu dizabilități. Evenimentul este organizat de Fundația Motivation România și are loc în perioada 24-25 septembrie 2014, în București. Unul din obiectivele majore ale conferintei este creșterea gradului de conștientizare cu privire la Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și Sănătății (CIF) și la raportul Perspective Internaționale asupra Leziunii Medulare (IPSCI), elaborate de Organizația Mondială a Sănătății.

La eveniment participă experți și reprezentanți din cadrul Swiss Paraplegic Research, Organizația Mondială a Sănătății, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Autoritatea Naţională pentru  Protecţia  Drepturilor  Copilului  şi Adopţie, Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, organizații neguvernamentale cu activitate în domeniu, specialiști din domeniul dizabilității și reabilitării, precum și persoane cu dizabilități.

Printre subiectele la care vor face referire specialiștii invitați se numără sistemul de protecție a persoanelor cu dizabilități din România, sistemul de expertiză medicală a capacității de muncă, implementarea Clasificării Internaționale a Funcționării, Dizabilității și Sănătății în țara noastră.

Conferința ”Abilitățile Contează” face parte dintr-o inițiativă mai amplă de promovare a implementării Clasificării Internaționale a Funcționării, Dizabilității și Sănătății (CIF) în serviciile de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități. Specialiștii din România care lucrează în sfera serviciilor sociale sunt încurajați să adopte principii centrate pe abilitățile persoanelor cu dizabiltăți, schimbând astfel abordarea curentă, predominant medicală, a dizabilității. CIF propune aplicarea unui model biopsihosocial, care analizează individul unitar, atât din punct de vedere al condiției sale de sănătate (medical), cât și din perspectiva activităților la care poate să participe (social), cu sau fără ajutorul unor echipamente asisitive, în diferite medii, în acord cu abiltățile pe care le are. Prin aplicarea CIF, specialiștii vor avea un limbaj comun și statistici despre persoanele evaluate – tip de afecțiune, abilități, rezultatele programelor de reabilitare la care participă/ au participat, obiective pe termen lung pentru o intervenție eficientă în procesul de incluziune socială.

Tot în cadrul conferinței, se va sublinia importanța raportului Perspective Internaționale asupra Leziunii Medulare (IPSCI), elaborat de Organizația Mondială a Sănătății. Acesta oferă informații esențiale pentru specialiști, atât despre incidența leziunilor medulare la nivel mondial, cât și despre politicile sociale aplicate, despre rezultatele diferitelor tipuri de intervenții și propuneri de îmbunătățire a procesului de incluziune socială la nivel global.

Conferința este organizată în cadrul proiectului “Abilitățile Contează – Implementarea Clasificării Internaționale a Funcționării, Dizabilității și Sănătății în serviciile de incluziune socială pentru persoanele utilizatoare de scaune rulante din România”, implementat de Fundația Motivation România în parteneriat cu Swiss Paraplegic Research din Elveția. Proiectul este co-finanțat printr-un grant prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, pe durata mai 2013 – mai 2015. De asemenea, conferința  este co-finanțată de USAID – Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, prin proiectul „Roțile Schimbării merg mai departe – către furnizarea adecvată a scaunelor rulante, accesibilitate și sport pentru participarea persoanelor cu dizabilități din România la viața socială”, pe durata iulie 2014 – aprilie 2015.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm o contactați pe Mirela Cîrlan, Coordonator Proiect, la tel. 0744.149.077 sau prin e-mail la adresam.cirlan@motivation.ro.

***

“Abilitățile Contează” este un program unic de conștientizare și instruire, care își propune să sprijine profesioniștii din România ce lucrează în domeniu să adopte principii centrate pe abilitățile persoanelor cu dizabilități în furnizarea serviciilor sociale. Acest lucru este necesar pentru a schimba o abordare predominant medicală, care are tendința să limiteze șansele de integrare ale persoanelor cu dizabilități. Instrumentele de lucru pentru atingerea acestui obiectiv sunt create pornind de la Clasificarea internațională a funcționării, dizabilității și sănătății, elaborată de Organizația Mondială a Sănătății, și de la studiul Perspective Internaționale asupra Leziunii Medulare (IPSCI).

Fundația Motivation România este o organizație neguvernamentală, nonprofit, care există din 1995 pentru a veni în sprijinul copiilor și adulților cu dizabilități. Programele Fundației Motivation sunt create pentru a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor utilizatoare de scaun rulant și pentru a asigura prezența lor activă în societate cu accent pe integrarea socială, educațională și profesională. Serviciile pe care le oferă acoperă o gama largă de nevoi, de la evaluare și prescriere de echipamente de mobilitate adaptate pentru diferite tipuri de dizabilități motorii, la recuperare medicală și instruire pentru viață independentă alături de un instructor în scaun rulant, mediere pentru integrarea pe piața muncii și consultanță în accesibilizarea locuințelor și a clădirilor de interes public. Până în prezent, Motivation a redat libertatea de mișcare și speranța într-o viață împlinită pentru un număr de peste 10.000 de persoane cu dizabilități din România. Mai multe informații pe www.motivation.ro.

Swiss Paraplegic Research este un institut de cercetare înființat de Swiss Paraplegic Foundation, localizat la Notwill, în Elveția, acesta din urmă fiind recunoscut de către guvernul federal și de cantoane ca fiind un centru de cercetare non-universitar. Particularitatea activității sale constă în faptul că cercetarea  este interdisciplinară, reunind mai multe perspective din domeniul reabilitării, având astfel o abordare globală. Mai multe informații pe http://www.paraplegie.ch/en/pub/spf.htm.

 

Share this