SYP_3267Programul de recuperare activă include instruire pentru viață independentă, kinetoterapie și consiliere. Aceste servicii se adresează persoanelor care au devenit recent utilizatoare de scaune rulante sau care nu au avut ocazia să afle cum pot trăi independent după accidentele pe care le-au avut. Impactul programului este dat mai ales de implicarea instructorilor de viață activă, care sunt ei înșiși utilizatori de scaune rulante, au depășit barierele pe care le-au întâlnit și sunt modele de succes pentru începătorii într-ale utilizării de scaune rulante.

Sesiunile de instruire pentru viață independentă sunt derulate sub îndrumarea unui instructor care este el însuși utilizator de scaun rulant – un model de reușită care se folosește de exemplul personal și de experiența trăită, pentru a-i învăța și pe alții cum să se descurce singuri. Sunt vizate teme ca poziționarea corectă în scaun rulant, tehnicile de manevrare și deplasare în scaun rulant (urcarea și coborârea rampelor, a bordurilor, a treptelor), tehnicile de transfer, prevenirea și tratarea unor probleme medicale asociate dizabilității (management vezical și intestinal, tratarea și prevenirea escarelor), depășirea problemelor emoționale și legate de sexualitate, accesarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în baza Legii 448/2006, tehnicile de bază în autoservire și autoîngrijire.

Ședințele de kinetoterapie vin în completarea sesiunilor de instruire pentru viață independentă, printr-un program personalizat de exerciții, adaptat nevoilor și abilităților fiecăruia dintre beneficiari.

Consilierea individuală și de tip grup de suport îi ajută pe participanții la programele de recuperare activă să dobândească încredere în forțele proprii, să treacă peste obstacolele asociate dizabilității și să se implice activ în viața comunității și a familiei.

Fundația Motivation organizează sesiuni gratuite de instruire pentru viață independentă și sport, sub forma unor stagii cu durata medie de o săptămână. Selecția participanților este făcută cu ajutorul echipelor regionale Motivation, în urma evaluărilor funcționale făcute de specialiștii noștri.

SYP_3080

 

Sunați la telefonul utilizatorului de scaun rulant: 0800.030.762! Acest număr se adresează persoanelor cu dizabilități locomotorii care au nevoie de un scaun rulant adaptat nevoilor lor. Numărul este disponibil de luni până vineri, între orele 9:00 și 16:00. Linia se poate apela gratuit din următoarele rețele: Romtelecom, UPC, Vodafone, Orange, Telemobil, Cosmote.

tel utiliz sr

Proiecte:

  • Proiectul Parteneri pentru Servicii de Viață Independentă este derulat de Fundația Motivation România, în parteneriat cu Asociația Clubul Sportiv Supernova Neamț, Asociația Club Sportiv Leii Timișoarei și Asociația Club Sportiv Fii Independent din Brașov. Scopul proiectului este întărirea capacității organizațiilor inițiatoare de a furniza și promova servicii de intervenție timpurie adresate persoanelor cu leziuni medulare, bazate pe cunoașterea nevoilor reale ale acestora. Proiectul Parteneri pentru Servicii de Viață Independentă se derulează în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2017 și este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeana extinsă.
  • Proiectul Mobilitate și Viață Independentă pentru tinerii cu dizabilități din România își dorește  să contribuie la incluziunea socială şi economică a tinerilor cu dizabilități locomotorii și intelectuale cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, prin crearea unui sistem de servicii integrate. Acestea constau în evaluarea nevoilor și intervenție personalizată prin instruire pentru viață independentă, activități sportive, informare și consiliere privind accesarea serviciilor dedicate persoanelor cu dizabilități. Proiectul se adresează în special tinerilor din zone rurale, sarace sau izolate, cu acces redus la servicii de sănătate, educaţie și angajare. Proiectul este implementat în perioada 20 ianuarie 2015 – 31 octombrie 2016 de Fundația Motivation România, în parteneriat cu Fundația Special Olympics din România și este finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.
  • Proiectul ACCESS –  Dobândirea de competențe esențiale pentru dezvoltarea de servicii eficace oferite utilizatorilor de scaun rulant este derulat în parteneriat cu organizaţia World Vision şi poate fi realizat datorită sprijinului generos al poporului American prin proiectul Advancing Partners & Communities (APC), un acord de cooperare de 5 ani finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională – USAID, conform Acordului nr. AID-OAA-A-12-00047, începând cu 1 Octombrie, 2012. Proiectul se derulează în perioada 01.03.2014 – 30.06.2017 și îşi propune să îmbunătăţească calitatea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant prin promovarea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea unor servicii eficiente pentru utilizatorii de scaun rulant, prin extinderea serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant, prin diversificarea gamei de produse de mobilitate disponibile şi susţinerea capacităţii de management şi furnizare de servicii a partenerilor locali, prin instruirea personalului ce furnizează servicii pentru utilizatorii de scaun rulant, conform pachetului de instruire elaborat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) pentru nivel de bază şi nivel intermediar, în vederea creşterii capacităţii resurselor umane pentru furnizarea unor servicii de înaltă calitate utilizatorilor de scaun rulant din fiecare ţară.
  • Proiectul Acces la Educație, Servicii și Comunitate s-a derulat în perioada martie 2014-aprilie 2016, cu scopul de a îmbunătăți stărea de sănătate, de a dezvolta abilitățile de viață independentă și de a creşte participărea la viaţa socială a 144 utilizatori de scaun rulant, copii și adulți prin  dezvoltarea a trei servicii noi pentru utilizatorii de scaun rulant: transport asistat și accesibilizare, îngrijire la domiciliu și grup de suport. De asemenea, și-a propus să informeze 500 de persoane din comunitate, fără dizabilități, printre care elevi, părinți, cadre didactice, cu privire la drepturile și abilitățile copiilor și adulților cu dizabilități locomotorii. Proiectul a fost implementat în zona București-Ilfov și a fost finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
  • Proiectul Caravana Mobilității a fost derulat de Fundația Motivation România, cu sprijin financiar de la Fundația Vodafone România, în perioada aprilie 2014-aprilie 2015. Proiectul a pus în aplicare un model inovator de servicii mobile pentru persoanele cu dizabilități locomotorii care nu au avut până șansa de a trăi independent.
  • Proiectul Rotile Schimbarii – spre servicii adecvate pentru utilizatorii de scaun rulant a beneficiar de finantare din partea USAID – Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala incepand din 2009 și activitățile s-au derulat până în aprilie 2015. Cu ajutorul acestui proiect, Motivationa îmbunătățit accesul persoanelor cu dizabilitati locomotorii din Romania la echipamente de mobilitate prescrise în mod corect și personalizate, prin crearea de servicii regionale de distribuție de echipamente de mobilitate și oferirea de programe specifice de instruire de viață independentă pentru utilizatorii de scaun rulant.
  • Proiectul Dezvoltarea economiei sociale pentru persoanele cu dizabilitati fizice din Romania a beneficiat de finanțare din partea Fondului Social European pe o perioadă de 3 ani, începand din 2009. Proiectul a contribuit la creșterea capacității în domeniul economiei sociale prin crearea unei rețele naționale de cinci echipe mobile, noi structuri ale economiei sociale, care furnizează servicii sociale persoanelor cu dizabilități fizice din mediul urban și rural în regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud, Centru și Vest. Cu ajutorul acestor echipe proiectul a oferit servicii sociale complexe de evaluare, poziționare, prescriere și adaptare de echipamente de mobilitate personalizate și informare și consiliere pentru creșterea integrării sociale și pe piața muncii pentu 1500 de persoane cu dizabilități fizice.
  • Proiectul Rețea pentru Incluziune a beneficiat de finanțare din partea Fondului Social European pe o perioada de 3 ani, începând cu 1 decembrie 2008 și și-a propus dezvoltarea unei rețele de servicii de calitate și înalt specializate pentru persoanele cu dizabilități din România, care să ducă la dezvoltarea unei societăți incluzive în care participarea tuturor membrilor este incurajată și respectată. Proiectul a înființat Centre de Training Regionale în fiecare dintre județele: Prahova (Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia), Sibiu (Regiunea de Dezvoltare Centru) și Mehedinți (Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia). Echipele acestor centre au realizat evaluarea și prescrierea de echipamente de mobilitate și de tip asistiv pentru dezvoltarea abilităților persoanelor cu dizabilități motorii. Proiectul a contribuit totodată la instruirea specialiștilor Centrelor de Training Regionale prin sesiuni de formare și schimburi de experiență internaționale cu partenerul britanic, organizația Motivation Charitable Trust.