Prin direcționarea celor 20% din impozitul pe profit faceți o sponsorizare care nu vă costă nimic!

Suma ce poate fi redirecţionată din impozitul pe întreg anul 2017 se calculează astfel:
– se estimează profitul anului fiscal 2017 precum şi cifra de afaceri din anul curent.
– suma aferentă sponsorizării se scade din impozitul datorat de companie, dacă se încadrează în limitele prevăzute în codul fiscal (20% din impozitul pe profit, maxim 3‰ (la mie) din cifra de afaceri).
– diferenţa de impozit datorat va fi virată către bugetul de stat, la termenul prevăzut de lege (25 ianuarie 2018).

Dacă plata se efectuează până la 31 decembrie 2017 aceasta va fi considerată parte din anul fiscal în curs.
Dacă plata se face după această dată, ea va fi considerată sponsorizare aferentă anului următor.

Sumele redirecționate către Motivation ne ajută să readucem pe făgașul unui trai independent copiii și adulți utilizatori de scaune rulante din România!
Din donațiile strânse, ne angajăm să redăm în 2018, cu ajutorul kitului Abilitățile Contează sau instruirii pentru trai independent, libertatea de mișcare și speranța într-o viață independentă unui număr de 200 de copii și adulți care folosesc scaune rulante.

Stă în puterea noastră să schimbăm vieți împreună. Tot ce aveți de făcut este să completați contractul de sponsorizare care poate fi găsit pe site-ul motivation.ro. Odată completat, semnat și ștampilat acesta poate fi scanat și trimis pe adresa fiialaturidemine@motivation.ro.

Descarcă contractul de sponsorizare