Anunț achiziție servicii hoteliere, de restaurant și sala de conferință

Invitația de participare la procedura de achiziție de servicii hoteliere, de restaurant și sală de conferință în cadrul proiectului  RO2013_C4_03 ACCES la Educație, Servicii și Comunitate pentru copiii si adulții în scaune rulante, finanțat prin granturile SEE, 2009 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Detalii.

Call Now Button