Conferința finală IPSCI și CIF

Implementarea recomandărilor raportului Perspective Internaționale asupra Leziunii Medulare (IPSCI) și a Clasificării Internaționale a Funcționării, Dizabilității și Sănătății (CIF) în serviciile de incluziune pentru persoanele cu dizabilități

București, 23 iunie 2015 – Astăzi s-au deschis lucrările Conferinței finale IPSCI și CIF din cadrul proiectului „Abilitățile Contează – Implementarea Clasificării Internaționale a Funcționării, Dizabilității și Sănătății (CIF) în serviciile de incluziune socială pentru persoanele utilizatoare de scaune rulante din România”.

Conferința le este adresată profesioniștilor din România care lucrează în sfera serviciilor pentru persoane cu dizabilități. Evenimentul este organizat de Fundația Motivation România și are loc în perioada 23-24 iunie 2015. în București, la Rin Grand Hotel.

Unul din obiectivele majore ale conferintei este creșterea gradului de conștientizare cu privire la raportul Perspective Internaționale asupra Leziunii Medulare (IPSCI) și laClasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și Sănătății (CIF), elaborate de Organizația Mondială a Sănătății.

De asemenea, cu ocazia evenimentului vor fi prezentate rezultatele implementării recomandărilor raportului IPSCI în cadrul proiectelor derulate de Fundația Motivation România. În plus, vor fi organizate ateliere de lucru, în cadrul cărora specialiștii care lucrează în sfera serviciilor pentru persoane cu dizabilități vor discuta și vor trage concluzii în privința barierelor și oportunităților care pot fi identificate în România, în vederea implementării recomandărilor raportului Perspective Internaționale asupra Leziunii Medulare (IPSCI).

Acesta oferă informații esențiale pentru specialiști, atât despre incidența leziunilor medulare la nivel mondial, cât și despre politicile sociale aplicate, despre rezultatele diferitelor tipuri de intervenții și propuneri de îmbunătățire a procesului de incluziune socială la nivel global. Principalele recomandări făcute de raport se referă la îmbunătățirea răspunsului sectorului medical la cazurile de leziune medulară, motivarea persoanelor cu leziuni medulare și a familiilor acestora, contestarea atitudinilor negative față de persoanele cu leziune medulară, asigurarea accesibilității clădirilor, mijloacelor de  transport și a informației, susținerea angajării și auto-angajării, promovarea cercetărilor și colectării de date corespunzătoare.

Funcționarea și dizabilitatea, așa cum sunt ele prezentate în CIF și IPSCI și având la bază modelul integrativ biopsihosocial, sunt extreme ale aceluiași continuum și fiecare dintre noi putem fi, la un moment dat și într-un anumit context mai aproape de dizabilitate sau mai aproape de funcționare, pe acest continuum. Ceea ce spun instrumentele Organizației Mondiale a Sănătății asupra cărora ne concentrăm în cadrul conferinței noastre este că starea de dizabilitate nu decurge direct dintr-o condiție de sănătate, nu este strict consecința unui diagnostic, ci ea ține de mai mulți factori. Foarte importanți sunt, de exemplu, factorii de mediu fizic, social și atitudinal și măsura în care ei permit sau îngrădesc accesul persoanelor la activități, la a avea un loc de muncă, a tări firesc. Ține de noi toți să transformăm acești factori în facilitatori și putem face asta implementând recomandările raportului „Perspective internaționale asupra leziunii medulare”. Erika Garnier, Coordonator proiect „Abilitățile contează”.

La eveniment participă reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități, ai Autorității Naţionale pentru  Protecţia  Drepturilor  Copilului  şi Adopţie, Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din țară, organizații neguvernamentale cu activitate în domeniu, specialiști din domeniul dizabilității și reabilitării, precum și persoane cu dizabilități.

Conferința „Abilitățile Contează” face parte dintr-o inițiativă mai amplă de promovare a implementării Clasificării Internaționale a Funcționării (CIF), Dizabilității și Sănătății în serviciile de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități. Specialiștii din România care lucrează în sfera serviciilor sociale sunt încurajați să adopte principii centrate pe abilitățile persoanelor cu dizabiltăți, schimbând astfel abordarea curentă, predominant medicală, a dizabilității. CIF propune aplicarea unui model biopsihosocial, care analizează individul unitar, atât din punct de vedere al condiției sale de sănătate (medical), cât și din perspectiva activităților la care poate să participe (social), cu sau fără ajutorul unor echipamente asisitive, în diferite medii, în acord cu abiltățile pe care le are. Prin aplicarea CIF, specialiștii vor avea un limbaj comun și statistici despre persoanele evaluate – tip de afecțiune, abilități, rezultatele programelor de reabilitare la care participă/ au participat, obiective pe termen lung pentru o intervenție eficientă în procesul de incluziune socială.

Conferința este organizată în cadrul proiectului „Abilitățile Contează – Implementarea Clasificării Internaționale a Funcționării, Dizabilității și Sănătății în serviciile de incluziune socială pentru persoanele utilizatoare de scaune rulante din România”, implementat de Fundația Motivation România în parteneriat cu Swiss Paraplegic Research din Elveția. Proiectul este co-finanțat printr-un grant prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, pe durata mai 2013 – iunie 2015.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm o contactați pe Erika Garnier, Coordonator proiect, la tel. 0748.229.784 sau prin e-mail la adresa e.garnier@motivation.ro.

***

„Abilitățile Contează” este un program unic de conștientizare și instruire, care își propune să sprijine profesioniștii din România ce lucrează în domeniu să adopte principii centrate pe abilitățile persoanelor cu dizabilități în furnizarea serviciilor sociale. Acest lucru este necesar pentru a schimba o abordare predominant medicală, care are tendința să limiteze șansele de integrare ale persoanelor cu dizabilități. Instrumentele de lucru pentru atingerea acestui obiectiv sunt create pornind de la Clasificarea internațională a funcționării, dizabilității și sănătății, elaborată de Organizația Mondială a Sănătății, și de la studiul Perspective Internaționale asupra Leziunii Medulare (IPSCI).

Fundația Motivation România este o organizație neguvernamentală, nonprofit, care există din 1995 pentru a veni în sprijinul copiilor și adulților cu dizabilități. Programele Fundației Motivation sunt create pentru a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor utilizatoare de scaun rulant și pentru a asigura prezența lor activă în societate cu accent pe integrarea socială, educațională și profesională. Serviciile pe care le oferă acoperă o gama largă de nevoi, de la evaluare și prescriere de echipamente de mobilitate adaptate pentru diferite tipuri de dizabilități motorii, la recuperare medicală și instruire pentru viață independentă alături de un instructor în scaun rulant, mediere pentru integrarea pe piața muncii și consultanță în accesibilizarea locuințelor și a clădirilor de interes public. Până în prezent, Motivation a redat libertatea de mișcare și speranța într-o viață împlinită pentru un număr de peste 10.000 de persoane cu dizabilități din România. Mai multe informații pe www.motivation.ro.


Swiss Paraplegic Research
este un institut de cercetare înființat de Swiss Paraplegic Foundation, localizat la Notwill, în Elveția, acesta din urmă fiind recunoscut de către guvernul federal și de cantoane ca fiind un centru de cercetare non-universitar. Particularitatea activității sale constă în faptul că cercetarea  este interdisciplinară, reunind mai multe perspective din domeniul reabilitării, având astfel o abordare globală. Mai multe informații pe http://www.paraplegie.ch/en/pub/spf.htm.

Show Buttons
Hide Buttons
Call Now Button