Curs de specializare în competențe comune sociale și civice

Integrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități, a tinerilor de peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului și a persoanelor de etnie romă

Este un program de formare profesională de tipul – specializare în competențe comune sociale și civice cu o durată de 24 de ore (3 zile de curs), finalizat cu certificat de absolvire eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) și  recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Cursul de specializare are la bază un material de curs consistent și se desfășoară într-o manieră dinamică și interactivă, cu exemple, studii de caz și jocuri de rol. Participanții își vor însuși cunoștințele și abilitățile sociale și civice care să le dea posibilitatea de a se implica activ și direct în integrarea socială și profesională a persoanelor din grupuri vulnerabile. Pe parcursul celor 3 zile de curs, participanții vor explora noțiuni de bază privind incluziunea și excluziunea socială, reglementările și instrumentele legale de protecție, vor afla care sunt măsurile, serviciile, oportunitățile specifice și actorii implicați în creșterea șanselor de ocupare pentru persoanele din grupurile vulnerabile, vor cunoaște cele mai bune modalități de comunicare constructivă și tolerantă și de promovare a nediscriminării și integrării sociale și pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile.

Cursul este destinat (ca formare profesională continuă) următoarelor categorii de personal:

–          Specialiști din DGASPC, SPAS, AJOFM, consilii locale și județene

–          Personal și voluntari din organizații neguvernamentale, întreprinderi sociale, unități protejate ș.a.

–          Persoane care au statutul de angajat sau manager (în companii private, instituții publice sau organizații neguvernamentale)

–          Personal al altor agenţii publice / private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile

Se fac demersuri în vederea obținerii de credite pentru acest curs din partea Colegiului Asistenților Sociali și a Colegiului Psihologilor.

Cursul este organizat în cadrul proiectului MOTIVARE PENTRU OCUPARE”, dedicat persoanelor din grupuri vulnerabile pe piaţa muncii, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni! (contract POSDRU/165/6.2/S/140197).

Pentru informații suplimentare și înscrieri vă rugăm să vă adresați domnișoarei Alexandra Catrina: telefon 031/423.03.71 int.141, 0733.502.253, e-mail a.catrina@motivation.ro.

Show Buttons
Hide Buttons
Call Now Button