Cursuri de (re)calificare gratuite

Pentru persoanele interesate!

Fundația Motivation România organizează în luna martie și aprilie Cursuri de (re)calificare gratuite pentru persoane cu dizabilități și tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului

Căutăm doritori pentru pentru următoarele calificări:

–          Brutar – studii minime, învățământ obligatoriu

–          Lucrător în comerț – studii minime, învățământ obligatoriu

 

Cursurile de (re)calificare sunt gratuite și se organizează în cadrul proiectului ”Motivare pentru ocupare” – POSDRU 140197.

La absolvirea programului de formare, participanții primesc certificat de calificare profesională și subvenții.

Criterii generale privind eligibilitatea persoanelor din grupuri vulnerabile:

– să posede un act de identitate valabil la data includerii în grupul țintă

– să aibă domiciliul sau reşedinţa în regiunea București-Ilfov

– să fie în căutarea unui loc de muncă / să fie motivat să acceseze un loc de muncă (inclusiv elevi și studenţi în ani terminali (învățământul la zi), elevi care studiază la seral și persoane încadrate în muncă ce doresc să-și schimbe locul de muncă sau să-și completeze norma de muncă)

 

Criterii pentru persoane cu dizabilități:

-să aibă un certificat de încadrare în grad de handicap valabil, în conformitate cu Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

și/sau

– decizia medicală asupra capacității de muncă valabilă din care reiese încadrarea în pensie de invaliditate de gradul III, în conformitate cu art.69, lit.c din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

Pentru informații suplimentare și înscrieri la curs, persoane de contact

Anda Mandru, Coordonator ocupare, tel. 0735 355 886 și Elena Ariton, Responsabil cursuri, tel. 0733 502 252.

Show Buttons
Hide Buttons
Call Now Button