Economia socială – o soluție pentru integrarea profesională a persoanelor cu dizabilități

Dezbatere regională pe tema economiei sociale

FMR a organizat marți, 10 mai 2011, la Drobeta Turnu Severin, dezbaterea regională cu tema „Integrarea profesională a persoanelor cu dizabilități prin economia socială. Aplicarea unor modele europene în România”.

La eveniment, au participat 35 de reprezentanți ai Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, ai Agențiilor Județene de Ocupare a Forței de Muncă și ai organizațiilor neguvernamentale din județele Mehedinți, Olt, Dolj, Gorj și Vâlcea. De asemenea, au fost prezenți cadre didactice și directorul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Târgu Jiu. Una dintre temele discutate a fost incluziunea pe piața muncii a tinerilor absolvenți de Școli de Arte și meserii (mai nou transformate în Licee Tehnologice Speciale), tineri cu nevoi speciale care se lovesc de sceptismul și respingerea angajatorilor. Participanții au ajuns la concluzia că o soluție pentru includerea acestor tineri pe piața muncii este înființarea de ateliere protejate, unde tinerii pot practica meseria pe care au învățat-o. Este nevoie, însă, de asigurarea sustenabilității serviciilor sociale și de simplicarea procedurilor de înființare a acestor ateliere. Participanții au mai susținut că este nevoie de acordarea de contracte publice unităților protejate, scutirea lor de Taxa pe Valoare Adăugată, precum și de acordarea de subvenții reale pentru angajatorii care încadrează în muncă persoane cu dizabilități. Concluzia la care s-a ajuns în cadrul dezbaterii a fost că Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în forma actuală, nu stimulează integrarea acestora pe piața muncii. Pentru ca un demers de modificare a legii să aibă rezultatul dorit, participanții au afirmat că este nevoie de unitatea tuturor actorilor implicați în domeniu: persoane cu dizabilități, familiile acestora, organizații neguvernamentale și instituții publice. La eveniment, au mai fost prezentate și discutate modele europene de integrare pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități și sursele lor de finanțare. În acest context, persoanele prezente au susținut ideea că sumele colectate de la angajatori în baza Legii 448/2006 trebuie să fie direcționate către programe de integrare profesională a persoanelor cu dizabilități. Dezbaterea organizată pe 10 mai de FMR a fost a șasea din seria celor opt ce au loc în întreaga țară în cadrul proiectului „Alianța pentru dezvoltarea economiei sociale” derulat de Fundația „Alături de Voi” România în parteneriat cu Direcția Generală Protecția Persoanelor cu Handicap – MMSF, Fundația Motivation România, DGASPC Iași și Cooperativa Socială ”Il Poliedro” Italia. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investește în oameni!, Axa prioritara 6 ”Promovarea incluziunii sociale”. Concluziile celor opt dezbateri vor fi înglobate într-un document de poziție ce vizează o analiză la nivel național a situației persoanelor cu dizabilități încadrate în structuri de economie socială, o cercetare comparativă a legislației din 15 țări europene în domeniul economiei sociale și exemple de bună practică din Italia, Suedia, Belgia, Olanda, Germania, Ungaria și Finlanda.

Show Buttons
Hide Buttons
Call Now Button