Erată la anunțul publicitar privind Reluarea procedurii de achiziţie de servicii de cazare, restaurant şi închiriere sală de conferinţă

 

Nr. înregistrare: 022503/25.03.2015

ERATĂ LA ANUNȚUL PUBLICITAR

Privind Reluarea procedurii de achiziţie de servicii de cazare, restaurant şi închiriere sală de conferinţă desfăşurată în cadrul proiectului  RO2013_C4_03 ACCES la Educaţie, Servicii şi Comunitate pentru copiii şi adulţii în scaune rulante, finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG in Romania

În urma identificării unei erori tehnice în anunțul publicitar pentru Reluarea procedurii de achiziție de „Servicii de cazare, servicii de restaurant şi închiriere sală de conferinţă” din data de 22.03.2016, s-a constat că documentul Documentaţie atribuire pentru ofertanţi  a fost publicat incomplet, lipsind un număr de 6 pagini.

De asemenea, în documentul Model oferta tehnica, la punctul 2.Servicii de restaurant, s-a produs o eroare materială în ceea ce priveşte numărul de zile în care se prestează serviciile de restaurant masă de prânz şi cină.

Astfel, textul

Prânz: 12 pers/zi x 5 zile

Cină: 12 pers/ zi x 6 zile

 

Se înlocuieşte cu textul

Prânz: 12 pers/zi x 2 zile

Cină: 12 pers/ zi x 2 zile

Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă că în documenţia pentru ofertanţi aferentă procedurii de achiziţie sus menţionate se vor lua în considerare documentul Documentaţie atribuire completat, respectiv documentul Model oferta tehnica corectat, publicate astăzi, 25.03.2016.

Documentație pentru ofertanți:

Documentație de atribuire
Model ofertă tehnică

Show Buttons
Hide Buttons
Call Now Button