Fundația Motivation acordă Bibliotecii Naționale a României Marca Accesibilității și lansează Harta Accesibilității

Harta și Marca Accesibilității


Astăzi, de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, Fundația Motivation a acordat Bibliotecii Naționale a României prima Marcă a Accesibilității, în cadrul unui eveniment care a subliniat importanța accesibilizării spațiului public ca o condiție pentru participarea la viața comunității a persoanelor cu dizabilități. Marca Accesibilităţii este o iniţiativă unică în România, ce constă în certificarea instituțiilor publice și private care și-au accesibilizat corect clădirile pentru persoanele în scaun rulant.

De astăzi, la adresa www.accesibil.org este disponibilă prima hartă națională a locurilor accesibilizate, destinată persoanelor cu dizabilități locomotorii. Harta Accesibilității este o platformă online care cuprinde, în acest moment, date despre clădiri din București și din 20 de județe ale țării. Harta electronică va include, până în 2014, informații despre 1.000 de clădiri din domeniile: cultură, divertisment, sănătate, sport, turism și servicii de interes public.

Evaluarea gradului de accesibilitate a clădirilor este realizată de echipe care includ utilizatori de scaun rulant, experți în accesibilitate și arhitecţi, conform unui sistem de auditare a gradului de accesibilitate a clădirilor. Acest sistem este dezvoltat de Fundația Motivation România în calitate de furnizor de expertiză în domeniul accesibilității și a fost creat pornind de la baza legală existentă în România. În elaborarea instrumentelor de lucru s-a ținut cont de legea 448/2006 privind persoanele cu dizabilități și liberul lor acces la spațiul public, precum și de normativul în construcții privind accesibilizarea spațiilor publice (NP 051-2001).

Clădirile care îndeplinesc criteriile de accesibilitate pentru utilizatorii de scaun rulant vor primi Marca Accesibilității în urma unei evaluări care are în vedere trei componente majore: accesul la spațiul exterior, accesul în spațiul interior și facilitățile puse la dispoziție, în funcție de specificul fiecărei clădiri. Marca Accesibilităţii este înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

“Odată cu dezvoltarea vertiginoasă pe care au cunoscut-o noile tehnologii, apar noi oportunităţi de a face disponibile spaţii şi informaţie tuturor, în mod egal şi în acelaşi timp, indiferent de condiţia fizică sau intelectuală. Biblioteca Naţională a României este onorată să primească în spaţiile sale persoane deosebite, iar prin produsele şi serviciile pe care le oferă, susţine participarea comodă şi deplină a tuturor la activităţile culturale şi educative. Astfel, ne dorim ca toate persoanele interesate să se implice în activităţile pe care le organizăm în bibliotecă, să poată vorbi despre aceleaşi cărţi în acelaşi timp, să se poată conecta la internet, accesând aceleaşi site-uri şi aceleaşi reţele de socializare ca şi colegii lor, la acelaşi calculator, în aceeaşi sală, în aceeaşi bibliotecă, în aceeaşi societate. Evenimentul de astăzi este un prilej deosebit pentru noi de a ne manifesta disponibilitatea faţă de persoanele cu dizabilităţi, iar această marcă a accesibilităţii care ne este acordată nu poate decât să ne bucure”, a declarat doamna Conf. Dr. Elena Tîrziman, Director General al Bibliotecii Naționale a României.

“Persoanele cu dizabilități pot avea un rol activ în comunitate și ține de noi toți să le facilităm accesul la spațiul public. Ne onorează faptul că acordăm primul certificat de accesibilitate Bibliotecii Naționale a României, instituție care respectă și înlesnește accesul liber la cultură și educație fără constrângeri, pentru fiecare dintre noi”, a declarat Cristian Ispas, Director General al Fundației Motivation România.

Instituțiile de interes public și companiile private pot solicita o evaluare și consultanță în vederea îmbunătățirii nivelului de accesibilitate al clădirilor prin intermediul aceluiași site www.accesibil.org. Fundația oferă și servicii de accesibilizare a locuințelor persoanelor cu dizabilități.

“Scopul nostru este ca Marca și Harta Accesibilității să contribuie la creșterea gradului de mobilitate și acces pentru persoanele cu dizabilități, fie că sunt consumatori de bunuri și servicii, inclusiv servicii publice, fie că sunt angajați și contribuabili, prin motivarea celor responsabili de accesibilizarea spațiilor”, a mai adăugat Cristian Ispas.

Inițiativele Marca Accesibilității și Harta Accesibilității se derulează în cadrul proiectului ”Roțile Schimbării – către servicii adecvate pentru utilizatorii de scaun rulant”, finanțat de USAID Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Proiectul este implementat în perioada 2011-2014 și are ca scop reducerea numărului de utilizatori de fotoliu rulant imobilizați la domiciliu și stimularea participării lor la viața comunității prin activități sportive, culturale și recreative.

În prezent, harta cuprinde informații despre clădiri din capitală și din județele Argeș, Bacău, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Dolj, Galați, Gorj, Ialomița, Iași, Mehedinți, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea și Vrancea.

În perioada 2012 – 2014, vor fi evaluate 1.000 de clădiri și aproximativ 2.200 de locuințe ale utilizatorilor de fotoliu rulant din întreaga țară.

Call Now Button