Gentle teaching la Arad

Gentle teaching a fost una dintre temele de bază ale Zilei Porților Deschise organizate de Asociația Integra din Arad, pe 14 mai. Peste 30 de părinți, profesori și voluntari care lucrează cu tineri cu dizabilități intelectuale au fost prezenți la eveniment și au acordat interes temelor legate de prezentarea proiectului, metoda gentle teaching și aplicarea acesteia.

Tot în Arad a avut loc și conferința ”Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și intervenția psihoeducațională”, organizată de Asociația Alianța pentru Copii și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din Arad. În cadrul acesteia, colegele noastre care lucrează cu tinerii cu dizabilități intelectuale din cadrul programului Impact au susținut un workshop cu tema ”Cultura blândeții –  o alternativă de educație”. La această activitate au participat 25 de profesori, psihologi și logopezi.

Gentle Teaching este o metodă a psihologiei interdependenței, conform căreia fiecare ființă umană are nevoie să trăiască în legătură cu alte persoane într-o relație de egalitate și reciprocitate, ca parte integranta a comunitații.

Activitățile au avut loc în cadrul proiectului ”Gentle Teaching în România”, implementat de Fundația Motivation România, în parteneriat cu Fundația Special Olympics, în perioada iulie 2014 – iunie 2015. Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014.

Show Buttons
Hide Buttons
Call Now Button