Gentle teaching la Asociația Sindrom Down Bacău

Specialiști ai Fundației Motivation România au participat la Ziua Porților Deschise organizată de Asociația Sindrom Down Bacău pe 19 iunie. Aici au prezentat metoda gentle teaching –  cultura blândeții și serviciile oferite de Fundația Motivation România.

La eveniment au participat 28 de persoane: părinți, profesori și un reprezentant al autorităților locale. Copiii care au fost implicați în programele care au foslosit gentle teaching ca metodă de lucru au prezentat un mic spectacol și au fost premiați de un sponsor local.

Gentle Teaching este o metodă a psihologiei interdependenței, conform căreia fiecare ființă umană are nevoie să trăiască în legătură cu alte persoane într-o relație de egalitate și reciprocitate, ca parte integranta a comunitații.

Activitățile au avut loc în cadrul proiectului ”Gentle Teaching în România”, implementat de Fundația Motivation România, în parteneriat cu Fundația Special Olympics, în perioada iulie 2014 – iunie 2015. Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014.

Call Now Button