Un nou instrument pentru promovarea  drepturilor utilizatorilor de scaune rulante

Un nou instrument pentru promovarea drepturilor utilizatorilor de scaune rulante

Persoanele cu dizabilități au la îndemână, din luna iunie, un instrument care îi ajută să-și cunoască mai bine drepturile. Este vorba despre un „Ghid pentru drepturile persoanelor cu dizabilități utilizatoare de scaune rulante” în care se regăsesc informații utile despre drepturile persoanelor cu dizabilități locomotorii și modul prin care acestea pot fi accesate.

O secțiune importantă a Ghidului se referă la dreptul la mobilitate. În această secțiune pot fi regăsite informații despre ce înseamnă un scaun rulant potrivit și pașii necesari pentru obținerea acestuia. De asemenea, oamenii pot afla ce înseamnă un mediu accesibil pentru persoanele cu mobilitate redusă și cum pot contribui la crearea unui mediu mai prietenos și incluziv dacă semnalează problemele de accesibilitate cu care se confruntă în viața de zi cu zi, către instituțiile care au atribuții în acest domeniu.

Ghidul privind drepturile poate fi accesat în variantă electronică pe link-ul https://motivation.ro/abilitatile-si-drepturile-conteaza/.

Din luna iunie acesta este oferit în format tipărit tuturor participanților la caravana de mobilitate și sănătate în scaun rulant organizată de Fundația Motivation România în 15 localități din țară, în cadrul proiectului „Advocacy pentru accesul în comunitate pentru utilizatorii de scaun rulant”.

Proiectul „Advocacy pentru accesul în comunitate al utilizatorilor de scaun rulant” este implementat de Fundația Motivation România în parteneriat cu Asociația Segoia, cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

***

Despre Programul Active Citizens Fund România          
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene.  
Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre Fundația Motivation România
Fundația Motivation România este o organizație neguvernamentală, nonprofit, creată în 1995 pentru a veni în sprijinul copiilor și adulților cu dizabilități. Serviciile pe care le oferă acoperă o gamă largă de nevoi, de la evaluare și echipament adaptat pentru diferite tipuri de dizabilități motorii, la recuperare activă și instruire pentru viață independentă alături de un instructor în scaun rulant, consultanță pentru accesibilizarea spațiilor și sport adaptat. Până în prezent, Motivation a redat libertatea de mișcare și speranța într-o viață împlinită pentru mai mult de 25.000 de persoane cu dizabilități din România. Mai multe informații pe www.motivation.ro.

Despre Asociația Segoia    
Asociația Segoia este o organizație neguvernamentală, nonprofit, creată în 2017, preocupată de dezvoltarea societății civile, promovarea valorilor democratice, guvernării deschise și implicării cetățenești cu ajutorul tehnologiei. Mai multe informații pe: https://segoia.ro.

Show Buttons
Hide Buttons
Call Now Button