Training pentru specialiști privind utilizarea metodei Gentle Teaching la Călărași

Specialiștii de la Asociația Noi Orizonturi din Călărași au fost instruiți cu privire la utilizarea și implementarea metodei Gentle Teaching, sub îndrumarea colegilor noștri care lucrează în programul IMPACT.

Sesiunile de instruire s-au desfășurat în perioada 15-17 iulie și au constat în oferirea de informații și exersarea aplicării metodei de către cei 13 participanți, profesioniști, educatori și alți specialiști în lucrul cu persoane cu dizabilități.

Ultima sesiune de formare similară va avea loc în luna august, în Piatra Neamț, în cadrul proiectului ”Gentle Teaching în România”, implementat de Fundația Motivation România, în parteneriat cu Fundația Special Olympics, în perioada iulie 2014 – iunie 2015. Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Gentle teaching este o metodă a psihologiei interdependenței, conform căreia fiecare ființă umană are nevoie să trăiască în legătură cu alte persoane într-o relație de egalitate și reciprocitate, ca parte integranta a comunitații. Persoanele care necesita sprijinul unui  asistent/terapeut au nevoie să experimenteze sentimentul de parteneriat cu îngrijitorii lor, dincolo de o relație formală, profesională.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014.

Call Now Button