Legislation

Home / Legislation

 

Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, statul prevede ca operatorii economici „care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati” (art.77, al.2).

Angajatorii „care nu angajeaza persoane cu handicap (…) pot opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:

  • sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;
  • sa achizitioneze produse sau servicii de la unitati protejate autorizate*, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat (…)” (art.77, al.3).

* unitate protejata autorizata – operatorul economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie, in cadrul caruia cel putin 30% din numarul total de angajati cu contract individual de munca sunt persoane cu handicap.

Art.83 din Legea nr.448/2006 prevede ca angajatorii persoanelor cu handicap beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a) deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente adaptarii locurilor de munca protejate şi achizitionarii utilajelor şi echipamentelor utilizate in procesul de productie de catre persoana cu handicap;

b) deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de munca, precum şi a cheltuielilor cu transportul materiilor prime şi al produselor finite la şi de la domiciliul persoanei cu handicap, angajata pentru munca la domiciliu;

c) decontarea din bugetul asigurarilor pentru şomaj a cheltuielilor specifice de pregatire, formare şi orientare profesionala şi de incadrare in munca a persoanelor cu handicap.

Legea nr.76/2002 (modificata şi completata prin acte normative ulterioare) prevede:

a) la art.80 – angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din rândul persoanelor cu dizabilitati  primesc lunar, pentru fiecare absolvent, o suma lunara reprezentând 1 – 1,5 inmultit cu indicatorul social de referinta (500 lei in septembrie 2009), pe o perioada de 18 luni;

b) la art.85, al.2 – angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, nu au obligatia de a incadra in munca persoane cu handicap şi incadreaza in munca pe perioada nedeterminata persoane cu handicap şi le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 ani, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana, o suma egala cu indicatorul social de referinta.

Call Now Button