Privind spre viitor

Home » Privind spre viitor

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2: “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.2. :“Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii”
Titlul proiectului: „Privind spre viitor-o sansa de integrare pe piata muncii pentru persoanele cu dizabilitati”
Beneficiar: Fundatia Motivation Romania
Număr identificare contract: POSDRU/8/2.2/S/6

Obiectiv general:

Dezvoltarea de servicii educationale si sociale – model de buna practica in abilitarea persoanelor cu dizabilitati pentru o mai buna insertie sociala si pe piata muncii.

Obiective specifice:

– dezvoltarea serviciilor de terapie educationala integrata tip “ a doua sansa” pentru persoane cu dizabilitati nescolarizate/au abandonat de timpuriu scoala;

-dezvoltarea serviciilor de educatie remediala pentru copii si tineri cu dizabilitati care frecventeaza scoala in vederea prevenirii fenomenului de parasire timpurie a scolii;

-dezvoltarea unui program de formare si schimb de experienta pentru specialistii implicati in proiect;

-dezvoltarea de parteneriate public/private la nivel local pentru promovarea unei educatii flexibile si personalizate a persoanelor cu dizabilitati si gasirea de solutii pentru stimularea implicarii in viata comunitatii si pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati;

Grup tinta: elevi cu risc de parasire timpurie a scolii, persoane care nu au absolvit invatamantul obligatoriu sau au parasit de timpuriu scoala, parinti/tutori ai elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii, personal implicat in dezvoltarea si implementarea programelor de educatie de tip “a doua sansa”

Activităţi şi rezultate:

-Organizarea unui ansamblu de servicii – model de bune practici educationale si sociale pentru persoane cu dizabilitati;

-Dezvoltarea de servicii de terapie educationala integrata si educatie remediala pentru un  numar de 40 de beneficiari;

-Servicii de consiliere pentru 100 de parinti ai copiilor din proiect sau din comunitate;

-Instruire si vizite de studiu pentru 10 specialisti implicati in proiect cu sprijinul partenerilor de la Asociatia Organizatia Caritas Satu Mare si Casa Faenza Timisoara;

-Dezvoltarea de parteneriate cu Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ilfov, Agentia Judeteana de Ocupare a Fortelor de Munca Ilfov;

-Activitati de informare si publicitate

Perioada de desfăşurare: Decembrie 2008 – Noiembrie 2011

Parteneri: Asociatia Organizatia Caritas Satu Mare, Asociatia Casa Faenza Timisoara

Finanţare: Proiect cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Buget: 2.246.528 RON

Persoane de contact:

Daniela Ilea – Manager Proiect

Comunicat finalizare proiect – detalii aici

Vezi film

aici

Show Buttons
Hide Buttons
Call Now Button