Centrul de zi Motivation

Integrarea copiilor cu dizabilități provenind din centrele de plasament în noua comunitate este un proces dificil. Adaptarea lor la mediul educativ de masă și înțelegerea membrilor comunității față de situația copiilor sunt factori pe care îi luăm în calcul pentru a îmbunătății serviciile pe care le oferim acestor copii și tineri.

Centrul de Zi Motivation deservește copii și tineri cu dizabilități din casele noastre, din familiile de plasament sau din comunitate. Aici, ei participă la activități educaționale adaptate nevoilor lor individuale, primesc sprijinul kinetoterapeutului, psihologului sau logopedului echipei, participă la serbări, petreceri și tabere sezoniere.

O preocupare recentă dar deosebit de importantă este dezvoltarea deprinderilor de viață independent pentru tinerii noștri cu dizabilități. Aceasta presupune oferirea de oportunități pentru dezvoltarea unor abilități vocaționale, de interacțiune socială, găsirea de soluții pentru viață semi-independentă și chiar identificarea de locuri de muncă pentru care acești tineri au abilități.

Un loc important în activitățile Centrului de zi îl au întâlnirile cu persoane din comunitatea mai largă: copii și tineri din școlile publice, voluntari din companii, tinerii cu dizabilități care participă la evenimente sportive adaptate Special Olympics, sau publicul larg căruia i se alătură și tinerii noștri atunci când vizitează muzee, cinematografe, festivaluri sau alte evenimente și locuri publice.

Show Buttons
Hide Buttons
Call Now Button