Sport, tabere și integrare sociala

Activități sociale
Unul dintre obiectivele prioritare în programul de intervenție asupra copiilor dezinstituționalizați îl constituie formarea abilităților sociale ale acestora.

Perioada în care au fost institutionalizati își pune în mod evident amprenta asupra dezvoltării lor sociale. Majoritatea copiilor întâmpină dificultăți de integrare în colectivitate, de relaționare cu ceilalți copii și cu adulții.

Pentru dezvoltarea abilităților sociale personalul educativ și cel de îngrijire directă organizează activități specifice:

  • vizite la muzee;
  • activități distractive în parcuri;
  • vizionarea unor spectacole la cinematograf, circ și teatre pentru copii;
  • activități distractive/ sportive împreună cu alți copii din comunitate;
  • tabere și excursii pe perioada vacanței;
  • competiții sportive Special Olympics împreună cu alți copii cu dizabilități.

Săptămânal sunt organizate vizite în București pentru formarea unor deprinderi sociale:

  • deprinderea de a călători în mijloacele de transport;
  • deprinderea de comportare civilizată în locurile publice;
  • deprinderea de a-și adapta comportamentul în funcție de contexte sociale diverse.

În perioada vacanțelor sunt organizate programe speciale la Văratec unde se află Tabăra de Vară a Fundației Motivation România.

Acolo, copiii și tinerii noștri au prilejul să participe la excursii (mânăstiri, muzee etc), activități distractive și să cunoască alți tineri cu sau fără dizabilități.

Special Olympics

Filozofia pe care sunt costruite toate programele noastre este ca persoana cu dizabilități poate și trebuie să se bucure de o viață împlinită, alături de prieteni și familie. Activitățile recreative și de timp liber sunt foarte importante pentru fiecare dintre noi, iar între acestea sportul ocupă un loc special.

De aceea ne mândrim, între altele, cu realizările sportive ale copiilor și tinerilor aflați în plasament în casele de tip familial sau la asistenți maternali profesioniști. Copiii și tinerii noștri se antrenează și participă la competițiile sportive pentru persoane cu dizabilități intelectuale organizate de Fundația Special Olympics din România.

Antrenamentele și competițiile sportive contribuie la îmbunătățirea abilităților motrice și a aptitudinilor sportive, dezvoltând spiritul de echipă și competitivitatea tinerilor cu dizabilități intelectuale. Medaliile obținute în urma participării la competiții îi motivează, le dă încredere în ei înșiși și îi stimulează să continue antrenamentele sportive.

În vacanțele de iarnă au fost organizate Tabere de Schi la Parâng, unde au participat sportivi SO din Casele de tip familial ale Fundației Motivation România. De pregătirea participanților s-au ocupat membrii echipei SOR și cadrele didactice ale ANEFS.

Nicoleta Stan a reprezentat România la Summitul Global al Tinerilor, organizat în Nagano, Japonia, cu ocazia Jocurillor Mondiale de Iarnă Special Olympics, al cărui slogan a fost “Schimbându-ne atitudinea, schimbăm lumea” și care a reunit reprezentanți ai tinerilor din 14 țări. Fiind o bună schioare, Nicoleta a participat la ediția premergatoare a Jocurilor Mondiale de Iarnă Special Olympics din Boise, Idaho, care a avut loc în luna februarie 2008.

La Jocurile Prieteniei Special Olympics care s-au desfășurat în perioda 24 – 28 septembrie 2008 la Constanța, copiii au participat la competiții de atletism și bocce. Cu acest prilej au cunoscut sportivi SO din Bulgaria, Estonia, Italia, Ungaria, Moldova, Rusia, Serbia și Muntenegru, Turcia și România. In perioada vacanțelor copiii și tinerii noștri participă la alte evenimente Special Olympics unde desfășoară activități sportive și distractive.

Tabere

Organizarea de tabere este o altă metodă pe care Motivation a folosit-o cu succes de-a lungul anilor pentru a instrui utilizatorii de scaune rulante și a-i încuraja să redevină independenți. În plus, pentru copii, Taberele Motivation sunt un loc în care își pot face prieteni, se pot juca și se pregătesc să intre cu succes în viața comunității. O parte dintre beneficiarii acestor tabere au devenit la rândul lor instructori pentru alți utilizatori de scaune rulante.

Principiul care stă la baza acestei metode este unul simplu: învățând să se descurce într-un mediu necunoscut, beneficiarul capătă încredere în forțele proprii și reușește să se adapteze mult mai ușor la noua situație într-un mediu familiar. Pornind de la premisa că membrii familiei pot fi uneori, fără să vrea, hiper-protectivi, limitând astfel oportunitățile de acomodare cu noua situație, noii utilizatori de scaune rulante sunt separați temporar de membrii familiei și sunt integrați în grupul altor utilizatori de scaune rulante.

Excepție fac copiii care participă la tabere alături de părintele care este însoțitor pentru ca împreună și cu ajutorul specialiștilor să învețe să construiască o relație pozitivă. Astfel, părintele devine conștient de rolul său și de modul în care își poate ajuta copilul să-și realizeze potențialul de dezvoltare.

Taberele de o săptămână, pe care le organizăm la Văratec – Neamț, în 6 cabane de lemn, construite de Motivation sunt modalități alternative de deprindere a abilităților de viață independentă, de împărtășire a experiențelor, de creare a unui grup de prieteni și a unor grupuri de sprijin la nivel local.

Show Buttons
Hide Buttons
Call Now Button