Proiectul ”MOTIVARE PENTRU OCUPARE”

Home » Proiectul ”MOTIVARE PENTRU OCUPARE”

 

Fundaţia Motivation România în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Goals UK CIC, Fundaţia Special Olympics din România şi HR Specialists SRL deruleaza proiectul „MOTIVARE PENTRU OCUPARE” dedicat persoanelor din grupuri vulnerabile pe piaţa muncii. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni! (contract POSDRU/165/6.2/S/140197).

Obiectivul major al proiectului este de a facilita integrarea pe piaţa muncii a principalelor grupuri vulnerabile, prin servicii de dezvoltare a potenţialului lor profesional şi acces la formare profesională şi ocupare. Proiectul se derulează în regiunile Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Sud-Vest, Sud-Est şi Sud-Muntenia, începând cu 29.04.2014, pe o perioadă de 18 luni.

Prin intermediul proiectului, 800 de persoane din grupuri vulnerabile (persoane cu dizabilităţi, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului şi persoane de etnie romă) îşi vor îmbunătăţi competenţele personale şi profesionale şi abilităţile de identificare a unui loc de muncă. Ele vor beneficia de servicii de informare şi consiliere profesională, motivare, formare profesională, mediere pe piaţa muncii şi acompanierea la locul de muncă. Beneficiarii vor fi îndrumaţi către cursuri de calificare şi recalificare pentru locurile de muncă cele mai căutate.

Totodată se va lucra şi cu 400 de specialişti pentru eliminarea prejudecăţilor şi stereotipurilor şi crearea de aşteptări pozitive cu privire la potenţialul de integrare socială şi profesională a grupurilor vulnerabile. Specialiştii sunt reprezentanţi ai agenţiilor publice / private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile, din administraţia publică locală şi organizaţii neguvernamentale, voluntari, angajaţi şi manageri de companii.

Mai multe detalii pe site-ul proiectului „MOTIVARE PENTRU OCUPARE”

Show Buttons
Hide Buttons
Call Now Button