Alianţa pentru Dezvoltarea Economiei Sociale

Home » Programe si proiecte » Alianţa pentru Dezvoltarea Economiei Sociale

 

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”

Titlul proiectului: „Alianţa pentru Dezvoltarea Economiei Sociale”

Contract nr. POSDRU/84/6.1/S/51204

Obiectivul general al proiectului: Promovarea structurilor economiei sociale ca instrumente flexibile și durabile pentru dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă la nivel naţional pentru persoanele supuse riscului de excluziune socială.

Obiective specifice:

• Realizarea unui studiu comparativ din punct de vedere al legislaţiei româneşti şi cea a ţărilor Uniunii Europene privind dezvoltarea structurilor de economie socială în România;

• Dezvoltarea structurilor de economie socială la nivel naţional și a capacităţii profesionale pentru un număr de 910 reprezentanţi ai instituţiilor publice, ONG-uri, agenți economici și persoane cu dizabilităţi privind structurile de economie socială;

• Dezvoltare de abilități profesionale în rândul a 284 de persoane cu dizabilități, inclusiv HIV/SIDA, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, persoane afectate de HIV/SIDA, alte grupuri vulnerabile din județele Iași, Constanța și Tg. Mureș în unul sau mai multe domenii precum TIC, legătorie – tipografie, artizanat, pictură, croitorie, confecționare lumânări decorative, antreprenoriat;

• Consolidarea şi dezvoltarea celor 3 unităţi protejate ale solicitantului din Iaşi, Constanţa şi Tg. Mureş și o unitate protejată a partenerului 2 în proiect localizată în București – Ilfov.

Grup tinta:

 • 15 persoane seropozitive HIV;
 • 20 tineri care parasesc sistemul de protectie a copilului;
 • 120 de persoane cu dizabilitati;
 • 129 de persoane apartinand altor grupuri vulnerabile;
 • 910 profesionisti in domeniu.

Activitati si rezultate:

 • O cercetare in vederea identificarii nevoilor si problemelor cu care se confrunta structurile de economie sociala;
 • Cercetare comparativă a legislației române cu cea a legislației din UE privind structurile economiei sociale;
 • Un document de pozitie in vederea modificarii legislatiei in domeniul economiei sociale;
 • 4 Centre de Resurse in domeniul economiei sociale (Iasi, Constanta, Tg. Mures si Bucuresti);
 • Un site Centru de Resurse in domeniul economiei sociale;
 • 15 evenimente „Ziua Portilor Deschise” la unitatile protejate ale ADV Romania si Motivation Romania;
 • Un manual de proceduri si bune practici in domeniul economiei;
 • 4 vizite de studiu pentru alte ONG-uri/autoritati la unitatile protejate ale ADV si Motivation in vederea schimbului de experienta pe programe de economie;
 • Extinderea paginii de site www.unitatiprotejate.ro – creare portal european pentru ONG-uri, institutii din tara şi UE care desfasoara programe de economie sociala (http://www.socialeconomy.eu.org/ )
 • 4 cursuri de formare in domeniul economiei sociale pentru reprezentanti ai altor ONG-uri, institutii care doresc sa dezvolte programe de economie sociala;
 • 2 editii ale Targului National al Unitatilor Protejate;

Ce ofera Centrul de Resurse:

 • Consultanta legala si practica institutiilor, persoanelor juridice (publice sau private) care au dezvoltate sau care doresc sa dezvolte structuri ale economiei sociale;
 • Posibilitatea organizarii schimburilor de experienta intre institutii/organizatii care detin ateliere de terapie vocationala/ateliere protejate/unitati protejate si institutii/organizatii care doresc sa infiinteze astfel de structuri;
 • Promovarea  conceptul de economie sociala in comunitate;
 • Facilitarea link-urilor și parteneriatelor intre institutii economice, autoritati, ONG-uri si structuri ale economiei sociale din Romania si alte tari;

Date de contact CR

Tel: 021 312 60 30

Email: centrulderesurse@motivation.ro

Perioada de desfasurare: 1 iulie 2010 – 30.06.2013

Parteneri: Fundația ”Alături de Voi” România – partener principal, Directia Generala Protectia Persoanelor cu Handicap, Fundatia Motivation Romania, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi si Cooperativa Sociala Il Poliedro.

Finantare: Proiect cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Buget: 18.408.995 lei

Call Now Button