Achiziție produse și servicii, proiect ID 144402

Nr. 11811/144402 din 18 noiembrie 2014

Anunț achiziție de produse și servicii în cadrul proiectului ”Abilitățile Contează și Economic”

Fundația Motivation Romania, împreună cu partenerii săi din țară, ca urmare a câștigării finanțării proiectului  ”Abilitățile Contează și Economic”, ID 144402, conform contractului de finanțare POSDRU/168/6.1/S/144402, va derula proceduri de achiziție publică directă, conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120 din 22.10.2013 (cap II din Anexă), pentu următoarele produse și servicii:

–          Servicii de catering

–          Realizarea unui spot publicitar

–          Servicii de traducere

–          Servicii de interpretariat

–          Realizarea de materiale publicitare (roll-up banner, pliante)

–          Servicii de consultanță juridică

–          Servicii de întreținere și reparații auto

–          Produse de papetărie/birotică

–          Fotocopiator

Operatorii economici interesați, pot solicita informații suplimentare și detalii în termen de 4 zile de la data publicării prezentului anunț prin poștă, la adresa bd. Iuliu Maniu, nr. 7, corp Z, sector 6, cod poștal 061072, București, România; prin email la adresa achizitii@motivation.ro sau prin fax interior 149 la nr. 0314230370, 0314230390.

Call Now Button