COMUNICAT DE PRESĂ: Conferință proiect ID 140197

Sprijin pentru persoanele din grupuri vulnerabile să-și găsească un loc de muncă!

Piatra Neamț, 22 ianuarie 2015 – Fundația Motivation România a prezentat astăzi în cadrul unei conferințe de presă evolutia proiectului „MOTIVARE PENTRU OCUPARE”, derulat și în județul Neamț.

Proiectul „MOTIVARE PENTRU OCUPARE”, dedicat persoanelor din grupuri vulnerabile pe piaţa muncii,  este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni! (contract POSDRU/165/6.2/S/140197). Proiectul este implementat de Fundația Motivation România împreună cu partenerii săi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Goals UK CIC, Fundaţia Special Olympics din România şi HR Specialists SRL.

Obiectivul general al proiectului este de a facilita integrarea pe piaţa muncii a principalelor grupuri vulnerabile, prin servicii de dezvoltare a potenţialului lor profesional şi acces la formare profesională şi ocupare. Proiectul se derulaza în regiunile Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Sud-Vest, Sud-Est şi Sud-Muntenia, începând cu 29.04.2014, pe o perioadă de 18 luni.

Prin intermediul proiectului, 800 de persoane din grupuri vulnerabile (persoane cu dizabilităţi, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului şi persoane de etnie romă) îşi îmbunătăţesc competenţele personale şi profesionale şi abilităţile de identificare a unui loc de muncă. Ele beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, motivare, formare profesională, mediere pe piaţa muncii şi acompanierea la locul de muncă.

Până la această dată, peste 480 de persoane din grupuri vulnerabile au primit servicii în cadrul proiectului nostru, oferite de Fundația Motivation România și HR Specialists SRL în toate regiunile de proiect. Peste 250 dintre acestea au participat (sau participă în continuare) la 14 cursuri de (re)calificare.

Peste 60 de persoane din Regiunea Nord-Est au fost incluse în proiect. La sfârșitul anului trecut s-au încheiat primele două cursuri de (re)calificare desfăşurate în judeţul Neamţ și dedicate persoanelor vulnerabile, cu scopul dezvoltării aptitudinilor si calificării lor: cursul de lucrător în alimentație publică și cel de agent curațenie cladiri și mijloace de transport. Au obtinut certificate de calificare în ocupatiile menționate 33 persoane vulnerabile, și anume 8 persoane cu dizabilităti si 25 persoane de etnie romă. Aceste persoane au beneficiat pe tot parcursul cursului de susținerea Motivation; li s-au furnizat și servicii de informare și consiliere profesionala, precum si consiliere privind dezvoltarea de abilităti de identificare a unui loc de muncă.

Unul din participantii la curs este doamna H.V.G., de 39 de ani, persoană de etnie romă din Piatra-Neamt, care a fost recrutată cu ajutorul unei asociații care lucrează cu persoane de etnie romă. Aceasta a lucrat pe post de croitoreasă 18 ani într-o firmă de design vestimentar, în momentul recrutării aflându-se in cautarea unui loc de munca. În cadrul proiectului, este în proces de mediere la două firme de profil din oraș, la una dintre ele având posibilitatea de a fi angajată.

„Prin intermediul acestui proiect vrem sa ajutăm cât mai multe persoane din grupuri vulnerabile să-și găsească un loc de muncă” a declarat doamna Gabi Mihaela Comănescu, managerul proiectului. „De aceea, invităm angajatorii din județ sa apeleze la Fundația Motivation pentru recomandarea de candidați valoroși”, a mai declarat domnia sa.

Din partea autorităților locale au mai participat Marlena Panduru (Director adjunct la DGASPC Neamţ), Closca Geanina (sef serviciu Protectia Sociala Primaria Piatra-Neamt), reprezentanți ai unor instituții care ne sprijină în implementarea proiectului.

Pentru informaţii suplimentare, persoană de contact este Diana Aileni, Coordonator al Centrului Regional Neamț (telefon: 0233/2124.08, mobil: 0735.355.828, e-mail:d.aileni@motivation.ro).

Call Now Button