Comunicat de presă: Lansarea raportului de cercetare „INDEPENDENT ȘI ACTIV ÎN COMUNITATE” privind situația persoanelor cu leziuni medulare în România

Comunicat de presă: Lansarea raportului de cercetare „INDEPENDENT ȘI ACTIV ÎN COMUNITATE” privind situația persoanelor cu leziuni medulare în România

 

Fundația Motivation România anunță lansarea raportului de cercetare ”Independent și activ în comunitate”, privind situația persoanelor cu leziuni medulare în România. Raportul a fost realizat cu sprijinul Institutului Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), în cadrul proiectului ”Parteneri pentru Servicii de Viață Independentă”. Proiectul este derulat de Fundația Motivation România în parteneriat cu Asociația Clubul Sportiv Supernova Neamț, Asociația Club Sportiv Leii Timișoarei și Asociația Club Sportiv Fii Independent din Brașov și are drept scop întărirea capacității organizațiilor inițiatoare de a furniza și promova servicii de intervenție timpurie adresate persoanelor cu leziuni medulare, bazate pe cunoașterea nevoilor reale ale acestora.

Premisa pentru realizarea cercetării a fost constatarea că, în ciuda progreselor din ultimele două decenii, persoanele cu dizabilități constituie încă unul dintre grupurile cele mai afectate de sărăcie și excluziune socială. Acestea se confruntă cu acces limitat la serviciile de sănătate, de educație și sociale, insuficient adaptate nevoilor lor specifice sau posibilităților lor financiare. În mod evident, pentru a ști care sunt resursele de care avem nevoie pentru o intervenție eficientă în sprijinul persoanelor cu leziuni medulare, trebuie să știm care sunt trăsăturile acestei categorii.

Pentru a contura o imagine privind situația persoanelor cu leziuni medulare în România, cercetarea a inclus o etapă cantitativă și o etapă calitativă. Astfel, rezultatele cercetării oferă informații despre cele mai frecvente cauze ale dobândirii leziunii medulare, distribuția diagnosticelor în rândul populației afectate de leziune medulară, care este dimensiunea acestei categorii de persoane, precum și caracteristici socio-demografice. Rezultatele cercetării calitative oferă o imagine complexă a nevoilor persoanelor cu leziuni medulare și scot în evidență aspecte precum impactul leziunii medulare asupra vieții persoanei, înțelegerea afecțiunii, tratamente și servicii în gestionarea leziunii medulare, surse de informare utilizate.

Ca organizație care sprijină persoanele cu dizabilități, considerăm că această cercetare poate constitui premisa pentru dezvoltarea de noi studii privind viața persoanelor cu leziuni medulare din România. Cu ajutorul datelor evidențiate de aceste studii, dorim să punem bazele unor politici publice și servicii corespunzătoare care să faciliteze revenirea la un trai independent a persoanelor din România ale căror vieți sunt afectate de leziuni medulare. Cristian Ispas, Director General, Fundația Motivation România.

Cercetarea și-a dorit să aduca în prim plan o imagine cât mai aproape de realitate a dimensiunilor și caracteristicilor categoriei de persoane cu leziuni medulare. Cu siguranță, această cercetare reprezintă un prim pas în direcția îmbunătățirii sistemului de înregistrare și evidență a persoanelor cu leziuni medulare. astfel încât, de aici inainte, să avem acces în permanență la date privind incidența și prevalența fenomenului. Claudia Ungureanu, Fundația Motivation România, Coordonatorul proiectului ”Parteneri pentru Servicii de Viață Independentă”

Raportul de cercetare a fost lansat în cadrul unui eveniment la care au participat reprezentanți ai celor trei parteneri din proiect, Asociația Clubul Sportiv Supernova Neamț, Asociația Club Sportiv Leii Timișoarei și Asociația Club Sportiv Fii Independent din Brașov, colaboratori locali ai acestora, reprezentanți ai Institutului Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), reprezentanți ai Societății de Neurologie din România și ai Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile, precum și experți independenți în problematica dizabilității. Raportul poate fi consultat online, pe site-ul www.motivation.ro.

Pe lângă realizarea cercetării privind situația persoanelor care dobândesc anual leziuni medulare, în cadrul proiectului „Parteneri pentru Servicii de Viață Independentă” se desfășoară o campanie de informare cu privire la prevenirea leziunilor medulare și la posibilitatea unui trai independent pentru utilizatorii de scaune rulante. Instrumentul central al campaniei este spotul video ”Pot”.  În cadrul aceluiași proiect, prin multiplicarea modelului de intervenție utilizat de Fundația Motivation România, cele trei organizații partenere furnizează servicii de viață independentă pentru 66 de persoane cu leziuni medulare din Brașov, Timișoara și Neamț.

Proiectul „Parteneri pentru Servicii de Viață Independentă” se derulează în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2017 și este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeana extinsă.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Erika Garnier, Specialist Comunicare, la tel. 0748 229 784 sau e-mail e.garnier@motivation.ro.

***

Fundația Motivation România este o organizație neguvernamentală, nonprofit, creată în 1995 pentru a veni în sprijinul copiilor și adulților cu dizabilități. Serviciile pe care le oferă acoperă o gamă largă de nevoi, de la evaluare și echipament adaptat pentru diferite tipuri de dizabilități motorii, la recuperare medicală și instruire pentru viață independentă alături de un instructor în scaun rulant, consultanță pentru accesbilizarea spațiilor și angajare, sport adaptat. Până în prezent, Motivation a redat libertatea de mișcare și speranța într-o viață împlinită pentru mai mult de 18.000 de persoane cu dizabilități din România. Mai multe informații pe www.motivation.ro.

 

 

Call Now Button